Blog

Preek (aan)tekeningen

Iedere zondagochtend bezoek ik een kerkdienst, meestal in de Protestantse Gemeente Zevenhoven.
Voorheen maakte ik altijd aantekeningen bij de preek. Ik lette daardoor beter op, maar las het eigenlijk nooit meer terug. Tot ik bedacht om mee te gaan tekenen. Een boekje met tekeningen is leuker om in terug te kijken, en meestal herinner ik mij dan ook nog wel de boodschap.

Maar als zo’n preek begint, weet je nog niet wat die boodschap gaat worden. Vaak begin ik daarom met de tekst van een lied, iets wat ik zie, of een sieraad wat ik draag. Gedurende de preek raakt dit dan verweven met de boodschap. En zo is het denk ik bij iedereen. Iedere kerkganger hoort dezelfde preek, maar iedereen heeft iets anders daaruit nodig en betrekt het op zijn eigen leven. Soms dus ook een heel persoonlijk verhaal.

Het is misschien erg veel om alles te lezen, dus ik zou zeggen, kies een afbeelding die aanspreekt, en lees daarbij het verhaal.

2b

Op een standaard
Lucas 11:33: “Wie een lamp aansteekt, zet hem niet weg in een donkere nis, maar plaatst hem op de standaard, zodat degenen die binnenkomen het licht kunnen zien.” Deze tekst motiveerde mij om mijn kunst te gaan laten zien. Het niet meer voor mezelf te houden, met de gedachte: dat is aandacht vragen. Deze tekst, tegengekomen op Insta zegt hetzelfde: “Many people hesitate to share their work because they’re uncomfortable promoting themselves. Sharing your art, writing or invention isn’t an act of self-promotion. It’s an act of self-expression. If you don’t put your ideas out in the world, no one else can benefit from them.” Ik heb de lamp op de standaard gezet, met een website, social media en meedoen aan de Kunstroute. Hopelijk mogen de mensen die het zien, ervan genieten en erdoor geraakt worden. De tekening heb ik gemaakt op mijn 26e verjaardag. Een mooie tekst om van daaruit verder te kijken naar een nieuw jaar.

1a

Daarbij is het ook niet mijn doel om veel volgers te krijgen, alleen maar dat het zichtbaar is, voor wie het wil zien. “My dear friends, stand your ground. And don’t hold back. Throw yourselves into the work of the Master, confident that nothing you do for him is a waste of time or effort.” – 1 Corinthians 15:58.

Hij ziet ons
Deze preek ging, als ik het mij goed herinner, over het lopen van de wedloop: Hoe zit u in de wedstrijd? Hij is met u begaan, staat niet aan de kant. Het oog geeft die liefde aan. God ziet ons, blijft niet aan de kant staan in ons leven. Jezus zelf loopt met ons mee. Daarna werd waarschijnlijk het volgende lied gezongen: “Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, my fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living, just because He lives.”

2b

Zeven
Deze preek ging over de opwekking van Lazarus, waarbij Jezus hem deed opstaan uit de dood. Dit is tevens het 7e wonder wat Jezus doet in het evangelie van Johannes, en dat heeft een symbolische betekenis. Het getal 7 staat in de Bijbel symbool voor compleetheid, en dat wordt duidelijk in dit verhaal. Als je dacht dat je alles met Jezus al gezien had, hij heeft zelfs de macht over leven en dood. Het begint al bij de Creatie, de schepping, in 7 dagen. En met dit wonder laat Jezus ons iets zien van het grote verhaal: de voleinding. In mijn tekening heb ik een soort evolutie getekend, van vormeloos naar een lopend mens. Ook vleugels van insecten, cellen, als teken van nieuw leven. In de Romeinse traditie geloofden mensen dat 3 dagen nadat iemand gestorven was, de ziel ook weg was. Jezus wekt Lazarus op, op de 4e dag, dus als alle hoop vervlogen is.

3a

“Ego eime”, “Ik ben”. In het evangelie van Johannes staat 7 keer een Ik ben – uitspraak van Jezus. Ik ben het Brood des Levens (6:35), het Licht van de Wereld (8:12), de Deur (10:9), de Goede Herder (10:11,14), de Opstanding en het Leven (11:25), de Weg, de Waarheid en het Leven (14:6) en de Wijnstok (15:1,5). Bij dit wonder zegt Hij tegen Marta, de zus van Lazarus: “Je broer zal uit de dood opstaan.” Waarop zij zegt: “Ja, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.” Waarop Jezus deze Ik ben – uitspraak doet: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanner hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?” Niet pas op de laatste dag, het einde der tijden, maar in Jezus gebeurt het al. En Jezus huilde, vandaar de druppels, die uitkomen in een kroon. De kroon is omwikkeld met doorntakken, verwijzend naar zijn doornenkroon. Het 7e teken wijst vooruit naar zijn eigen dood, waarmee hij het verhaal compleet maakt. “Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden”. Dat is wat Jezus straks doet. Hij geeft zijn leven, voor het leven van zijn vriend.

3a(2)

Een spiegel
Getekend tijdens een jeugddienst van de Cama Paroussia Kerk in Kamerik. Dit was een dienst in een gymzaal, waarbij alle muzikanten in het midden in een kring naar elkaar toe stonden, en de kerkgangers daar omheen zaten. De spreker was Jesse Timmer. Hij las het verhaal van Kain en Abel, waarin Kain Abel doodslaat en de allereerste moord gepleegd wordt. De spreker deelde een verhaal uit zijn eigen leven, over bekering, om vergeving vragen bij je familie. In de spiegel durven kijken, door de dorens heen gaan, keuzes maken (afsplitsingen van de takken) met hun gevolgen. Na afloop had ik het gevoel dat ik nog naar die spreker toe moest. Een vriendin van mij had los daarvan het idee om mijn tekening aan de spreker te laten zien en rende met mijn boekje achter hem aan. Hij vroeg of hij er een foto van kon maken en of hij een gebed uit mocht spreken. Iets van leiding door de Geest? In ieder geval heel bijzonder.

4b

Kun je oprecht liefhebben?
Toneelstukje met soldaten in de linkerbovenhoek. Is je naaste liefhebben een toneelstukje opvoeren? Hoe kun je oprecht liefhebben, zonder er iets voor terug te verwachten? Wetende dat je liefde beschaamd kan worden? Ik weet niet meer wat daarna de uitleg was, maar ik heb een tekening gemaakt van het nummer Mercy’s shore van Needtobreathe. Golven die overgaan in genade. “We can rest in the arms of trust. There’s no way that we can say. We’ve earned our way into light. All we have to do to is stay.” “I see the light but never find the surface. I don’t know if I can swim no more. White knuckles and wild horses. One day, we’ll wash up on mercy’s shore.” Eenmaal spoelen we aan op de kust van Genade. Uitgeput van al het proberen, vangt God ons ooit op in zijn genade, om uit te rusten. Verder boven en onder nog kleine details van bloei, uit een tattoo die ik heb ontworpen.

5a

Brandend hart
Net geleerd in een boek met christelijke symbolen. Het staat voor de brandende liefde die Jezus had voor deze wereld. De kern van de preek was de vraag die in het hart staat en ik werd tijdens de dienst erg geraakt door het lied wat in de vlammen staat: Goodness of God, maar dan in het Nederlands. “Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer, ik geef U alles Heer. Want uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij” Daarin ligt mijn eer, een God die van mij houdt. De wereld schemert door tussen het gescheurde voorhangsel door.

6a

Geduld en volgen
Twee verschillende diensten, maar samen vormen ze – onbedoeld – een gezicht. De eerste dienst ging over de 10 geboden en hoe God door die regels met liefde naar ons kijkt. Exodus 34: Regels opgesteld uit liefde, om ons te beschermen. Galaten 5: Vervolgens houden wij ons daar niet aan, en heeft God heel veel geduld met ons. 2 Petrus 3: 1-8: Wat ons dan weer mag aanzetten tot geduld hebben met anderen.

7a(2)

De andere dienst was het avondmaal en ging de preek over Lucas 5:17. Daarin ziet Jezus bij het tolhuis Levi zitten, een tollenaar, en roept hem: “Volg mij!”. Vervolgens organiseert Levi een feestmaal voor hem, waarbij veel andere tollenaars, zondaars, aanschuiven. Een hart en een mond. Avondmaal: Jezus die aan tafel gaat met een stel tollenaars. Zodat ze weer verder kunnen en vergeven, vrij en vernieuwd Hem kunnen volgen.

7a

Vergeving
Johannes 8, het verhaal van de overspelige vrouw. “Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen.” Die steen vliegt hier door de tekening. Daaraan hangt mijn eigen ketting, die ik die zondag om had. De schoonheid die zit in vergeving. “When you forgive someone, you set yourself free” – Needtobreathe. De doornen vallen er vanaf.

8a

Deze tekening hoort bij dezelfde preek als die hiervoor. Doornen, en kaarsjes met vlammen die op z’n kop staan. Niet meer hoe je denkt dat het hoort, het brandt niet meer, het gaat over in iets moois.

9a

Niet alleen
Johannes 15: 9-17 en Genesis 28. Jakob die ligt te slapen bij Betel. De engel staat op de rots die hij heeft neergezet en opent de toegang tot de ladder naar de hemel. Een andere engel komt naar beneden. God staat over Jakob heen gebogen. Hier heb ik God dus getekend, iets wat ik normaal nooit durf. En hoe teken je God? Wel als een mensfiguur, maar vooral als liefde. De liefde die naar Jakob kijkt: “Ik zal je niet alleen laten, tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.” Wat er ook gaat gebeuren in je leven, en er stond Jakob en mij nog wat te gebeuren, God laat je niet alleen. Die tekst heb ik toen op de muur van mijn slaapkamer geschilderd. De ladder loopt trouwens door een wolk heen, wat er gelijk een kruis van maakt. Vooruitwijzend naar Jezus, in wie al Gods beloften Ja en amen zijn.

10b

Ander perspectief
Nogmaals het verhaal van de overspelige vrouw, uit Johannes. Jeremia 17:13: “HEER, bron van Israëls hoop, wie u verlaten, zullen te schande staan, wie van u weggaan, zullen in het stof worden geschreven, want ze hebben de HEER, de bron van levend water, verlaten.” De vinger van Jezus schijft in het stof. Dit was een bijzondere dienst. De dominee, een vrouw, verkleedde zich namelijk als de overspelige vrouw. Ze sloeg een doek om haar hoofd, zoals zij waarschijnlijk gehad zou hebben. En ze verdeelde de gemeente in 3 groepen, die allemaal vanuit een ander perspectief moesten kijken. Toen vertelde ze het verhaal van wat zij met Jezus had meegemaakt. Conclusie: verplaats je in de ander. Een ander perspectief geeft begrip, in plaats van oordeel.

11a

Kijk vooruit
Avondmaalsdienst. Lucas 9: Wie is geschikt om Jezus te volgen? Niet degenen die achterom kijken, daarom tekende ik iemand die vooruit kijkt. Ook Jezus kon pas na zijn overwinning, zijn hoofd te ruste leggen. De belofte is van wat voor ons ligt: “Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.” – 1 Korintiërs 2:9. Voor wie hem volgen. Maar wat is dan volgen? Net als Ruth: niet van zijn zijde wijken.

12b

Faith over Fear
Plusdienst 03-09-2023. 1 Samuel 17: David en de reus Goliath. Omgerekend was hij ongeveer 3m hoog, zoals getekend. Daarnaast staan een aantal persoonlijke gedachtes van mij opgeschreven, die mij, net als een Goliath, angst aanjagen. Daaronder getekend de stok, 5 ronde stenen, en slinger, waarmee David op hem afgaat: “Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, maar ik daag jou uit in de naam van de HEER van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren: ik zal je verslaan en je hoofd afhouwen, …, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft.”

13a

Vanwege zijn vertrouwen op God, wint David. Met zijn eigen zwaard wordt Goliath onthoofd. Dit zwaard heb ik getekend. Het bloed wat ervan afdruppelt, stroomt in de rechterbovenhoek over de tekst, en wist het uit. Dit verhaal bewijst: Laat je niet bang maken, maar vertrouw op God. Hij is 100% te vertrouwen.

13a(2)

Dansen op tafel
Vlak voor de preek werd na het kindermoment een kinderlied afgespeeld van Make Some Noise Kids. Dit was een rapnummer met de volgende tekst: “God heeft alle macht. Meer dan jij ooit dacht. En die power is mijn kracht.” Deze dienst zat ik er een beetje doorheen met mijn gezondheid, ik voelde me niet goed, al een hele tijd, en ik wist niet waar het ging eindigen. Waar ik me verloren voelde, kwam deze tekst binnen: God heeft alle macht, niet de ziekte. Vervolgens ging de preek over psalm 23: “De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.” En Lucas 15: 11-28: het verhaal van de verloren zoon. Aan de ene kant zegt David hier dat het hem met God aan niets ontbreekt, anderzijds is een leven met God geen garantie dat je niks ergs zal overkomen. Vaak als mensen een dierbare verloren hebben is dat een reden om de kerk te verlaten. Als God van mij houdt, had hij dat toch niet laten gebeuren? Maar wat is dan de rijkdom waar David het over heeft? Dat je alles hebt wat je wilt en nooit tegenspoed hebt in het leven?

14a

De zoon die verloren was komt erachter, nadat hij al zijn rijkdom verbrast heeft. De echte rijkdom is dat je een Vader hebt bij wie je altijd thuis mag komen. Dat betekent geen leven zonder moeite: David, die deze psalm schrijft, is nog maar net door God verkozen tot koning en hij moet op de vlucht voor Saul, en Paulus krijgt ook te horen dat hij veel zal moeten lijden, maar in die moeite is God er altijd om te helpen, je er boven uit te tillen. En met de liefde van God kom je niet tekort. Daarin ligt alles wat je nodig hebt. Deze zin uit de psalm sprak me bijzonder aan: “U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand.” Waar de vijand hoopt dat je bezwijkt, nodigt God je onder zijn neus aan een feestmaal, om blij te zijn, te genieten. Ik gaf daar met de tekening mijn eigen draai aan. Waar is dacht dat ik lichamelijk alleen maar verder zou aftakelen, tekende ik mijzelf, dansend op mijn eigen keukentafel. Die heeft zo’n gekke kiezelvorm. Kijk er maar naar, vijand, vandaag krijg je mij er niet onder.

Stap uit de boot
Plusdienst. Genesis 12: 1-3 en psalm 37:4. In de psalm staat: “Zoek je geluk bij de HEER. Hij zal geven wat je hart verlangt.” Met die zekerheid kunnen we op weg gaan, uit de boot stappen. Waar de golven onzeker lijken, niet iets waar je op kan staan, kan dat wel als de basis ligt in het geloof. Als je daarop steunt, dan zijn die golven niet meer instabiel, maar vast gefundeerd, als een zuil. Het meest bijzondere kwam na deze dienst. Toen de man die naast mij zat me vroeg naar de betekenis van de tekening. Hij vroeg of hij een kopie zou mogen hebben, omdat hij zijn vrouw erin zag. Hij wist dat ze binnenkort zou overlijden, en uit de boot zou stappen. Uiteindelijk gebeurde dat sneller dan verwacht en hij wilde deze tekening op de kaart zetten. Dat hebben we geregeld.

15a

De preek bij de uitvaart was een prachtig getuigenis. Iedereen heeft een geloof over wat er gebeurt na de dood, zelfs als je gelooft dat er niets is. Maar niemand weet het. Hoe kun je dan toch in rust sterven? Door je geloof in het kruis. De 3 kruizen verwijzen naar Golgotha. Omdat Jezus voor ons gestorven is, onze zonden heeft vergeven, hoeven we niet bang te zijn voor de dood. Het is overwonnen, niet het einde. Alleen met die zekerheid kunnen we uit de boot stappen.

15b

Liefdesappels
Tekening gemaakt tijdens een avonddienst in de Hervormde kerk van Aarlanderveen. Mijn huis staat pal naast deze kerk, dus ik ging er samen met mijn moeder eens kijken. Het was een hele theoretische preek over Issachar, 1 van de 12 zonen van Jakob. Het begint met liefdesappels, in ruil daarvoor mag Lea met Jakob slapen. Het bijgeloof was dat je daardoor zwanger kon raken. Vertrouw je op die liefdesappels, of op God? Door geloof wordt Issachar geboren. Als Jakob overlijdt geeft hij hem de zegen mee, waarin naar voren komt dat Issachar berekenend is. Weer die vraag: Waarom dien jij God, om er zekerheden mee te verkrijgen of uit liefde? De tekening is vooral gebaseerd op het interieur van de kerk.

16a

In een ander daglicht
“Vernieuw Gij mij, o Eeuwig Licht.” werd voorafgaand aan de preek gezongen. Daarom begon ik met tekenen van een grote vlam. Vervolgens ging de preek over Efeziërs 4: 17-32: “Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten; laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en denken en trek de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.” Dat is was ik hier getekend heb, de nieuwe mens aantrekken.

17a

De kerk is vaak negatief in het nieuws. Christenen zouden juist moeten weten hoe het hoort, maar in de praktijk blijven we mensen, die fouten maken en elkaar pijn doen. Voortdurend moeten we vernieuwd worden en die oude mens afleggen. Iets wat ons alleen lukt met Gods kracht. Door zijn eeuwige licht worden wij vernieuwd. En iedere keer dat we daarvoor kiezen, komt door dat licht, de kerk in een ander daglicht te staan.

17b

Gerechtigheid
Lucas 18: Het verhaal van de weduwe en de rechter die geen recht doet. “Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan nog geloof vinden op aarde?” Dit geloof: dat God zeker recht zal verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen.
Johannes 16:  De Geest zal de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. “Gerechtigheid: dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien.” De weegschaal staat voor het recht. De zonde zit in ons DNA, maar de Geest helpt ons om te leven zoals God het wil en daar vreugde aan te beleven. De rechtvaardige zal leven door het geloof. Door het geloof zit ook de verlossing in ons DNA en kunnen we uitzien naar de toekomst. Een toekomst vol gerechtigheid. Dit geloof, zal Jezus dat nog bij ons aantreffen?

18a

Geloof
Deuteronomium 6: 4-5: “Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER uw God lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.”
Jozua 24: Jozua schets de hele geschiedenis van het Joodse volk. Nu ze zijn aangekomen in het beloofde land, roept hij hen op om God te dienen en de afgoden weg te doen. “In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.” Die geschiedenis herinnert hen aan Gods trouw, als een opgerichte steen. De tijdlijn van die geschiedenis heb ik getekend. Daar kun je je geloof op baseren. En het symbool voor de deugd ‘geloof’ is de beker. ‘Kies dan maar’, zegt Jozua. Je wil het soms zo graag voor je gezin of partner. Maar een keuze voor het geloof moet vrijwillig zijn. Wat je ook kiest, zal de relatie niet veranderen. Je hoeft het niet op te dringen, maar ook niet te verbergen: “Ik en mijn gezin, wij zullen de HEER dienen. En doe het consequent.

19a

Een blauwe draad
Deze preek ging over het schilderij Salvator Mundi van Leonardo da Vinci. Verlosser van de wereld. Jezus is daarop afgebeeld in een blauw gewaad terwijl hij met zijn rechterhand het zegengebaar maakt en in de andere hand een bol heeft, symbool voor de wereld. Dit schilderij is pas recent toegeschreven aan da Vinci, omdat er verschillende lagen verf en vernis overheen geschilderd waren. Er werd gedacht dat dit door 1 van zijn leerlingen geschilderd moest zijn, maar een groep kunsthandelaren zag er meer in. Ze kochten het schilderij goedkoop op een veiling en lieten het restaureren. Daarna werd het door experts toegeschreven aan da Vinci en was het miljoenen waard. Het heeft in verschillende musea gehangen, en al vele bezoekers mochten in de ogen kijken van hun verlosser.

GW_HUM_Salvator-Mundi_Leonardo-da-Vinci_770x510

Numeri 15:38: “Zeg tegen de Israëlieten dat zij en al hun nakomelingen aan de zoom van hun kleren kwastjes moeten bevestigen waarin een blauwpurperen draad verwerkt is.” Die draad moest hen herinneren aan Gods geboden en verwijst met het blauw naar de hemel. Naar Gods Koninkrijk. Vandaar de getekende kroon. Maar Jezus is niet de redder van de wereld voor straks, in de hemel. Hij wil nu al dat wij dagelijks iets van dat koninkrijk kunnen zien, in onze dagelijkse bezigheden. Net als die kwastjes van de Israëlieten. Als wij bidden, laat uw Koninkrijk komen, mogen we eigenlijk bidden dat we niet voorbij kijken aan die blauwe draden, die nu al door ons leven lopen, iedere dag. Zijn rijk is niet voor straks, maar voor vandaag.

20a

Troost
Deze tekening is gemaakt op voleindingszondag, een zondag waarop alle overleden gemeenteleden van dat jaar herdacht worden. Er werd een lied afgespeeld van Casting Crowns met de volgende tekst: “The only scars in Heaven, they won’t belong to me and you. There’ll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down. Is that the only scars in Heaven are on the hands that hold you now.”

21b

Ik tekende een vaas die ik die week op een site gezien had, bestaande uit twee helften van hele verschillende antieke vazen. Met daarin een rouwboeket. “There’ll be no such thing as broken, and the old will be made new”. Daarnaast de hand van Jezus, uit het schilderij Salvator Mundi. De hand maakt het zegengebaar en heeft een litteken, van de spijkers van het kruis. “the only scars in Heaven are on the hands that hold you now”. Er druppelen tranen naar beneden en bloed uit de wond, samenstromend in een hart. Er wacht ondanks dat alles iets moois op ons.

21a

Vurige liefde
Jesaja 8:23-9:6. “Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; De heerschappij rust op zijn schouders. .. De HEER van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.” Die ochtend droeg ik een ketting van ontwerper Zalio met de tekst: ‘Amar hasta arder’, Spaans voor: liefhebben tot het brandt, vurige liefde. Niet toevallig denk ik. Die ketting heb ik toen nagetekend.

22b

Als Jezus zijn verkondiging begint, gaat de profetie uit Jesaja in vervulling (Mattheus 4:12-17). Hij is de scheut uit de stronk van Isaï. De laarzen worden verbrandt, er komt verlossing. Allemaal omdat Hij ons liefhad. Hij overwint het kwade door het goede, en moedigt ons aan om hetzelfde te doen (Romeinen 12).

22a

Duisternis?
Psalm 139: “Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht’, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht.” Deze tekst herinnerde mij aan een voorbeeld wat vaak gebruikt wordt bij de Alpha-cursus, om de gevolgen van de zonde uit te leggen: Licht en schaduw kunnen niet tegelijkertijd op dezelfde plek aanwezig zijn. Daarom kunnen wij, met onze zonden, niet meer in de nabijheid van God komen. Waar licht is, kan geen schaduw zijn. Als je een lucifer aansteekt, zie je de schaduw van de lucifer, maar het licht heeft geen schaduw. Dat heb ik hier getekend, maar per ongeluk, andersom. Maar misschien maakt dat de betekenis nog wel mooier.

23a

Het Hebreeuwse woord voor ‘opslokken’ betekent ook ‘vermorzelen/verbrijzelen’, wat weer terugkomt in het verhaal van de zondeval: “God, de HEER, zei tegen de slang: .. ‘Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’(Genesis 3:15) En dit wijst weer vooruit naar Jezus die de slang voorgoed zal vermorzelen. Daarom kon David in de psalm die uitspraak doen, omdat hij wist van Jezus, die neerdaalde in de nacht, en zelfs de diepste duisternis kon hem niet opslokken. Hij zoekt ons ook op, in onze duisternis, en maakt de nacht, als een licht om ons heen.

Stilte
Openbaring 8: het 7e zegel. Met het verbreken van het 7e zegel valt er een stilte in de hemel, van ongeveer een half uur. Tijdens die stilte wordt er wierook in een gouden schaal gedaan, om samen met de gebeden van de heiligen te offeren. Zodat deze opstijgen naar Gods troon. God hoort onze gebeden. In de schaal zijn de biddende handen getekend, die als vleugels opstijgen. Ook heb ik een aantal oren van mijn medekerkgangers getekend. De 3 puntjes staan voor de stilte.

24a

De HEER is mijn herder
Plusdienst, over het thema: Sta eens even stil. Hoe weet je dat je gezegend bent? Kijk achterom.
In deze tekening heb ik mezelf getekend met de outfit die ik die ochtend aan had naar de kerk, maar de tekst op mijn trui loopt door. Van een opgeheven hand links (ontvangen), gaat de rechterarm steeds verder omhoog, de lucht in. Om God te danken, voor alles wat hij mij gegeven heeft, als ik terugkijk.

25b

Er zijn 3 donkere gedachten getekend die dat bedreigen: negativiteit, angst, ziekte. Maar op tafel ligt de doornenkroon, waarmee vastgelegd is dat al Gods beloften ‘ja, en amen’ zijn. Ook ligt de herdersstaf op tafel: “De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets” (psalm 23).

25a

Out of the box
Omgaan met mensen die anders denken dan jij. Lezing uit Efeziërs 4:20-25: “Maar jullie moeten helemaal anders zijn, want jullie hebben Christus leren kennen!” Opnieuw de tekst over het aantrekken van de nieuwe mens, zoals ik hier heb getekend. Iemand trekt een jas aan, het kruis aan. Hoe doe je dat volgens Paulus? Door uw geest en uw denken voortdurend te vernieuwen: Out of the box denken. Net als Jezus deed, met de vrouw bij de waterput. Zodat de mensen met wie wij spreken ook zullen zeggen: ‘Geef me dat water!’. Geen oordeel, maar een ontmoeting met de hemel. Jezus haalde lasten weg, legde ze niet op. Het betekent een stap durven zetten en andere gebeden bidden. Angst houdt ons vaak tegen om buiten de box te denken: Mag het wel? Maar durf de stap te zetten, jij hebt toegang tot de troon van God. Hij is dichtbij.

26a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Bekijk ook

Mijn andere verhalen

Blog: Waarom ook niet?

Kunstroute 2023

Zaterdag 27 mei was het dan zover, de Kunstroute. Geïnspireerd door een vriendin die vorig jaar meedeed, had ik me opgegeven met het idee: Waarom ook niet? En: Ik heb toch best wat om te laten zien?

Blog

Vincent meets Rembrandt

Op 11 maart heb ik ‘Vincent meets Rembrandt’ bezocht in de Noorderkerk in Amsterdam. Dit is de kerk waarin deze schilders allebei hebben gezeten, en naar preken hebben geluisterd. In de 360-graden experience worden de werken van beide kunstenaars op de kerkmuren geprojecteerd. En ondertussen wordt het verhaal verteld van hoe Vincent van Gogh werd geïnspireerd door Rembrandt en hoe zij beiden hun geloof verbeeldden door hun kunst. Het was een hele bijzondere ervaring, de prachtige kleuren van de schilderijen van Vincent zo op de oude kerkmuren. En wat mij bijzonder raakte was dat het geloof zo’n grote rol speelde voor beiden in hun kunst. Als ik op mijn website vertel over hoe mijn geloof de inspiratie is voor mijn kunst, schaam ik me weleens. Je wil mensen daarmee niet afschrikken, niet gelijk zo vroom of serieus doen, terwijl het wel de inspiratie is. Als ik dan hoor hoe de grootste kunstenaars ter wereld ook uitkwamen voor hun geloof, zegt dat voor mij wel iets. Dat het voor hen normaal was, zelfs de bron van hun kunst, en dat het dit voor mij dus ook mag zijn. Omdat ik de uitspraken die ik hoorde tijdens ‘Vincent meets Rembrandt’ wilde opzoeken, heb ik de volgende boeken gekocht: Vincent van Gogh en Rembrandt – Peter Hecht, en Het evangelie volgens Vincent van Gogh – Anton Wessels, en de mooiste citaten eruit gezocht. Het zijn citaten uit de brieven van Vincent van Gogh, die hij schreef aan zijn broer Theo of aan collega-kunstenaars.